J u l k a i s u j a n i

Työn alla:

RÄÄKKYLÄN HISTORIA 1870-LUVULTA 2020-LUVULLE

Rääkkylä-Seura ry on ottanut vetovastuun vuosikymmeniä vireillä olleen Rääkkylän historian teettämisestä. Olen marraskuussa 2020 sopinut seuran kanssa kirjoitustyöstä. Aiemmin suunniteltua laajempi käsikirjoitus valmistuu vuoden 2024 aikana. Parhaassa tapauksessa kirja voidaan julkistaa vielä saman vuoden aikana.

Olen lupautunut kirjoitustyön aikana silloin tällöin julkaisemaan pieniä poimintoja rääkkyläläisten historiasta sekä aineistoista, joiden avulla kuka tahansa voi perehtyä menneisiin vuosikymmeniin. Kirjoitukset löytyvät täältä.

* * * * *

Sanoiksi jo saatettua:

2022

Baarikierros kansikuva

BAARIKIERROS
Pohjoiskarjalaista ravintolahistoriaa

Olin mukana tässä Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirjassa n:o 21 kirjoittamalla artikkelin anniskeluravintoloiden saamisesta maaseutukuntiin. Esimerkkikuntina minulla olivat Kitee ja Rääkkylä. Artikkelini olen otsikoinut "Kun maalaiskunta ravintolan sai. Kiteen Kantakievari ja Rääkkylän Lomaravintola uuden ajan airuiksi."


2020

Takamatkalta eturiviin kansikuva

TAKAMATKALTA ETURIVIIN
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 1945-2020

Kirjoitin aikanaan yhtiön 50-vuotishistoriikin. Sen julkaisuvuonna (1995) annettu uusi sähkömarkkinalaki oli lähtömerkki huomattavalle muutokselle ennen niin vakaalla toimialalla. Oli todella hienoa saada perehtyä aihepiiriin yhden toimijan näkökulmasta käsin. Kovin paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa.


2014

Omiensa parhaaksi kansikuva

OMIENSA PARHAAKSI
Juuan Osuuspankki 1924-2014

Mukava oli perehtyä juukalaisten osuuskassojen ja Juuan Osuuspankin vaiheisiin. Keväällä 2013 aloitettu hanke saatiin päätökseensä 25.10.2014, jolloin tuli kuluneeksi päivälleen 90 vuotta Juuan Kirkonkylän Osuuskassan perustavasta kokouksesta. - Kirjoitin teoksen "alihankintana" Historietti Oy:lle.


2014

Kaavin Piriset kansikuva

KAAVIN PIRISET

"Elekeehän hättäillä, kyllä tästä selevitään" on alaotsikkona ja mottona tässä Salli Perämäen, Hanna Pirisen, Heikki Pirisen ja Erkki Sillanpään toimittamassa Kaavin Piristen sukukirjassa. Koska kirja kertoo mitä läheisimmin myös omista esivanhemmistani, minulle oli erityinen ilo kirjoittaa teokseen katsaus Kaavin historiasta 1600-luvulta 1970-luvulle.


2014

maakuntahistorian kansikuva

RAJAN MAAKUNTA
Pohjois-Karjalan historia 1939-2014

Tässä hankkeessa olin mukana muutamalla liikenneoloja, tietoliikennettä ja sähköistystä koskevalla tietoiskulla.


2014

kansikuva

OPETTAMISTA, YRITTÄMISTÄ, TYÖTÄ
Ylä-Savon ammattiopisto 1964-2014

Olin pieneltä osalta mukana tässä kirjahankkeessa, jossa päävastuun kantoi FT Juha Pohjonen / Historietti Oy. Osuuteni teoksessa käsittelee ammattiopetuksen vaiheita Ylä-Savossa ennen kuin alueen kunnat ryhtyivät toden teolla perustamaan ammattikoulua nuortensa opinahjoksi.Arkistolaitoksen virkamiehenä ollessani vv. 2003-2013 en osallistunut kirjoittajan ominaisuudessa laajempiin hankkeisiin. Muutamia artikkeleita kyllä kirjoitin.
2004
KAHTEEN SUUNTAAN KATSONUT
Kiteen kunta 1870-luvulta 2000-luvulle

2000
METSÄOPPIA ONKAMOSTA 1952-1999

1998
AURINKOA AUTTAMASSA
Sata vuotta joensuulaista energialaitostoimintaa 1898-1998

1998
RUNKOPUITA HAKEMASSA
Pohdintaa Etelä-Karjalan maakuntahistoriasta

1996
KUURNAN VOIMALAITOS 1971-1996

1995
MUUTOKSEN VIRRASSA
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 1945-1995

1994
PITÄJÄ RAJOJEN MAILLA
Kitee ja Rääkkylä vuoteen 1870
(osuuteni 300 sivua)

1989
JA JOENSUU SOITTAA ...
Sata vuotta puhelinlaitostoimintaa Joensuussa 1889-1989

1988
MISTÄ SÄHKÖÄ, MISTÄ LÄMPÖÄ
Katsaus Joensuun kaupungin sähkölaitoksen taipaleeseen vuosina 1898-1988

1986
SCHAUMANIN JOENSUUN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSA 1936-1986

1985
KOTILIESILTÄ SUURKEITTIÖIHIN
Joensuun Marttayhdistyksen talouskoulu 1919-1983


Artikkeleita muuttoliikkeestä:

1997
Väkeä Pietarin vetovoimassa - Kiteeltä Venäjälle. Teoksessa 'Itä-Suomi ja Pietari. Kirjoituksia toimeentulosta suurkaupungin vaikutuspiirissä'. Toim. Kimmo Katajala. Studia Carelica Humanistica 9.

1994
Passilla Venäjälle. Teoksessa 'Meillä ja muualla'. Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 2. Toim. Pekka Kauppinen.

1994
Itä-Suomesta Venäjälle. Eräitä piirteitä väestön liikkuvuudesta 1856-1858. Teoksessa 'Kahden Karjalan välillä, Kahden Riikin riitamaalla'. Toim. Tapio Hämynen. Studia Carelica Humanistica 5.


Artikkeleita muista aihepiireistä:

2007
Toisiinsa kytketyt - Kitee ja kirkas. Teoksessa 'Wiinan viemää. Artikkeleita alkoholin ja sen lieveilmiöiden historiasta'. Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 12. Toim. Alina Kuusisto.

2005
Mäkihyppyä yhtiön voimin. Teoksessa 'Liikunnan monet kasvot. Kirjoituksia ihanteista, kilpailemisesta ja urheiluviihteestä'. Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 11. Toim. Pekka Kauppinen - Arto Nevala.

2002
Teollisuus Pohjois-Karjalan sähköistyksen toteuttajana ja taustavoimana. Teoksessa 'Vaihdannan pitkässä ketjussa. Kirjoituksia Pohjois-Karjalan menneestä taloudesta'. Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 9. Toim. Jukka Kokkonen - Jukka Partanen.

1992
Työväki kauppiaina - Utran kaksi työväenkauppaa. Teoksessa 'Historiaa harrastajille'. Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 1. Toim. Ismo Björn.

viiva