otsikko• Tutkimus ja tiedonhankinta
Teen historiaan liittyvää tutkimus- ja kirjoitustyötä, jonka tuloksena voi olla yhtä lailla sukututkimus, selvitys kiinteistön omistus- ja hallintahistoriasta, yhdistys- tai yrityshistoria tai paikallishistoria. Tehtävä voi olla pienikin. Yksittäisten tietojen tai asiakirjojen etsimiseksi teidän ei aina kannata itse tehdä pitkää matkaa toisella paikkakunnalla olevaan arkistoon.

• Julkaisut ja painotuotteet
Tehdyn työn tulokset saatte aina kirjallisessa muodossa vähintäänkin tulosteina ja/tai tiedostoina, mutta myös muut haluamanne julkaisumuodot ovat mahdollisia. Nyt uutena palveluna sukupolvitaulut! – Laajempaan tutkimushankkeeseen voin liittää myös siitä kertovaa viestintää (www-sivut, blogit, facebook).

• Koulutus ja neuvonta
Niin asiakirjalähteistä kuin suku- ja historiantutkimuksesta on mahdollista räätälöidä neuvonta- tai koulutustilaisuuksia esimerkiksi sukuseuroille, kylä- tai yhdistyshistoriaa suunnitteleville ja tekeville työryhmille tai muille historiaa harrastaville ryhmille.

Mikäli tunnette tarvitsevanne apua historiaan liittyvissä asioissa, ottakaa arkailematta yhteyttä - en koe mitään aihepiiriä vieraaksi. Jos kysymyksenne ovat minun taidoillani ratkaistavissa, autan hyvin mielelläni. Jos taitoni eivät riitä, etsin teille asiantuntijan.


viiva

Koska jokainen toimeksianto on yksilöllinen, myös hintatarjoukseni on sitä. Hintani pidän kohtuullisina.