Takaisin edelliselle sivulle

Hieman taustaa

Työni Rääkkylän historian parissa alkoi joulukuun alussa 2020. Alkuvaiheessa työs­kentely painottuu lähdetietojen keräämiseen niin asiakirjoista, kirjallisuudesta kuin sanomalehdistöstä. Tiedonkeruu palvelee myös haastatteluja, joita tulen myöhemmäs­sä vaiheessa tekemään.

Lähdeaineistojen kanssa työskennellessä matkaan tarttuu paljon kaikenlaista tietoa. Suuri osa siitä päätyy jossain laajuudessa myös lopulliseen teokseen. Sen valmistumi­nen vie kuitenkin jonkin verran aikaa. Siksi sen kirjoittamisen ohella on mukava myös kertoa työn edistymisestä ja siihen liittyvistä asioista tavalla, johon kirja ei jul­kaisumuotona ehkä anna samanlaista tilaa.

Pyrin tällä sivustolla pienin tarinoin ja esittelyin kertomaan välähdyksiä rääkkylä­läisten vaiheista viimeisten 150 vuoden aikana. Seuraan tässä vaatimattomalla tavalla Rääkkylän pitkäaikaisen kunnanjohtaja Ilkka Simanaisen jälkiä, onhan hän kirjoittanut kymme­nittäin historia-aiheisia artikkeleita . Niistä valtaosa on julkaistu myös Rääkkylä-Seuran kotisivuilla. Historia voi tarjota joil­lekin ammatin, mutta totisesti se tarjoaa kaikille halukkaille hyvän harrastuksen.

Yhtä lailla haluan esitellä sivulla aineistoja, joita kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi käydä myös itse tutkimassa joko arkistoissa, kirjastoissa tai internetin välityksel­lä. Alkuperäisiä asiakirjoja on digitoitu huomattavassa määrin ja lisää tulee koko ajan. Valtaosa näistä digitaalisista aineistoista on kaikkien vapaasti käytettävissä omalta tietokoneelta tai vaikkapa älypuhelimelta käsin. Osa aineistosta on käytettä­vissä vapaasti Kansallisarkiston toimipaikkojen tutkijasaleissa, osan vaatiessa erilli­sen käyttöluvan hakemista.